Voionmaalla alkoi syksyllä uutena varhaiskasvatuksen monimuotokoulutus työelämässä oleville. Sen opinnot toteutetaan Tampereen yliopiston avoimena yliopisto-opetuksena, jota tukevat Voionmaan opettajien lähi- ja etäopetus.

Monimuotokoulutuksessa opiskeleva Jaana Lepistö on työskennellyt varhaiskasvatuksen lastenhoitajana yli 30 vuotta ja on erikoistunut montessoripedagogiikkaan.

– Tähän mennessä opinnot ovat olleet pelkästään antoisia, vaikka teenkin niitä työn ohessa käyttäen lähipäiviin vuosilomapäiviäni.

Kahdesti kuussa järjestettävinä lähiopetuspäivinä käydään läpi kurssien materiaalia. Suoritettavat etätehtävät ovat esimerkiksi esseiden tekoa.

Voionmaan monimuotokoulutuksessa suoritetaan 25 opintopistettä kasvatustieteen perusopintoja. Se mahdollistaa myös muutamien kasvatustieteen aineopintokurssien suorittamisen.

Mahdollistava koulutus

Monilla monimuoto-opiskelijoilla on tavoitteena pyrkiä Voionmaan jälkeen yliopistoon kasvatustieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelmaan ja pätevöityä näin varhaiskasvatuksen opettajaksi. Tutkinnon suorittajaksi voi hakea aiemman korkeakoulututkinnon tai riittävien avoimen yliopiston opintojen kautta.

Voionmaan monimuotokoulutus mahdollistaa riittävät opinnot hakukelpoisuuden saamiseen Tampereen yliopiston varhaiskasvatuksen opettajan monimuotototeutukseen. Se ei kuitenkaan takaa suoraa reittiä yliopistoon tai johda tutkintoon, saati edellytä sen tavoittelemista.

Koulutuksen kesto on 1–2 lukuvuotta riippuen opiskelijan aiemmista opinnoista ja niiden etenemisestä. Mikäli opiskelija hyväksytään yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi, tutkinnon suorittaminen kestää vielä noin kaksi vuotta.

– En osannut odottaa koulutukselta muuta kuin uusia mahdollisuuksia elämääni opiskelun kautta ja innostuneena lähdin kohti tuntematonta. Olen saanut ihan mahtavasti tukea Voionmaan opettajilta sekä innostusta opiskeluun, puhumattakaan huippuhienosta opiskeluryhmästäni!

Teksti: Laura Naskali

Kuva: Tiia Hakkarainen

Aiheeseen liittyvää