Voitsin psykologian linja hyödyttää niin noviiseja kuin aiemmin psykologiaa opiskelleita.

Voionmaan koulutuskeskus tarjoaa mahdollisuuden olla sataprosenttinen opiskelija riippumatta siitä, mitkä ovat opiskelijan lähtökohdat. Täysipäiväinen opiskelu mahdollistaa pitkän valmistautumisen psykologian vaativiin pääsykokeisiin, toteaa 27-vuotias psykologian linjan opiskelija, Kristiina Terästö.

Yliopistojen psykologian pääsykokeet ovat haastavia monille, eikä niistä pääse helposti läpi. Yksin opiskelu ja pänttääminen on hankalaa, etenkin jos aikaa ei vain löydy. Voionmaan psykologian perus- ja jatkolinjoista on siis hyötyä niin psykologian pääsykokeisiin valmistautuville kuin muuten vain psykologiasta kiinnostuneille

Terästö suorittaa Voionmaalla psykologian perusopintoja loppuun ja lukee lisäksi aineopintoja. Hän oli opiskellut itsenäisesti avoimen yliopiston kehityspsykologian ja tilastotieteen kursseja ennen kuin tuli opiskelemaan Voionmaalle. 

– Psykologia alkoi kiinnostaa vuonna 2016. Työskentelin silloin lähihoitajana ja mietin alanvaihtoa. Tiesin, etteivät fysioterapeutin tai sairaanhoitajan työt kiinnostaneet itseäni tarpeeksi.

– Ymmärsin, että ainoa este unelmieni tavoitteluun oli oma mieleni, sillä en uskaltanut unelmoida yliopisto-opinnoista. Kun uskalsin unelmoida yliopistoon pääsystä, psykologia alana oli täysin selvä, Terästö kertoo.

Opiskelussa ei tarvitse olla yksin

Psykologian peruslinjan opinnot pitävät sisällään Voionmaalla järjestettäviä luentoja yliopiston englanninkielisestä kurssikirjallisuudesta. Näillä tunneilla tehdään myös välillä ryhmätöitä ja esitelmiä.

Näiden tuntien lisäksi opiskeluun kuuluu kolme kertaa viikossa järjestettävät tilastotieteen tunnit. Voionmaan omien tuntien lisäksi opiskeluun kuuluvat yliopistolla olevien kurssien luennot.

Opintopisteitä kartutetaan psykologian perusopinnoista 25 pistettä sekä 5–15 tilastotieteen opintopisteitä. Etenkin tilastotieteeseen tarjottava apu on erittäin arvokasta Terästön mukaan. Tilastotieteen opiskeluun kuuluvat myös viikottaiset laskuharjoitukset. 

Jatkolinja psykologiaa jo opiskelleille

Aiempien avoimen yliopiston opintojen pohjalta Terästöllä oli jo Voionmaalle tullessaan jonkinlainen käsitys siitä, mitä vastaan olisi tulossa. Voitsilla psykologian jatkolinjalle  pääsevät Terästön kaltaiset opiskelijat, joilla on jo aikaisempia psykologian opintoja.

Peruslinjan tavoin jatkolinjan opintoihin kuuluvat Voionmaalla järjestättävät luennot yliopiston kurssikirjallisuudesta, tilastotieteen tunnit sekä yliopistolla järjestettävät kurssien luennot.

Aiemmin Terästö oli suorittanut psykologian kursseja esseinä, joten tentteihin osallistuminen oli hänelle uutta. Tentit eivät kuitenkaan osoittautuneetkaan niin vaikeiksi kuin mitä Terästö oli mielessään ajatellut niiden olevan. 

– Vaikein kurssi itselleni lienee nyt alkanut kognitiivisen neurotieteen II kurssi, joka on luennoitu englannin kielellä, miettii Terästö. 

Opintopisteitä jatkolinjalla kartutetaan 35 pistettä sekä peruslinjan tapaan 5–10 tilastotietojen opintopisteitä. Vaikka jatkolinjaan kuuluu paljon itsenäistä työskentelyä ja opiskelua, kuuluu tunteihin myös ryhmätöitä. Tukea saa myös opettajilta ja muilta opiskelijoilta.

Keskustelut Kristiina Terästön kanssa siirtyvät helposti syvällisiin asioihin

Opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella psykologian ohella myös kieliä. Jos on suorittanut jo psykologian opintoja, voi opiskella muita Voionmaan tarjoamia avoimen yliopiston opintoja. 

Ihmisten kanssa keskustelu tulee luonnostaan

– Kaikkein eniten olen kiinnostunut kehityspsykologiasta. Unelmani olisi toimia psykoterapeuttina, mahdollisesti joko nykyisten tai entisten lastensuojelun asiakkaiden, tai lapsuudessa kaltoinkohtelua kokeneiden parissa. Koen tärkeänä, että voin työlläni auttaa jotakuta, Terästö jatkaa.

Keskustelu ihmisten kanssa on Terästölle luontaista, eikä hän pelkää kohdata vaikeita asioita – päinvastoin. Jutustelut Terästön kanssa etenevät luontaisesti “syvään päätyyn”, jossa hän on kuin kala vedessä. 

Voionmaalla Terästö on ottanut hyvin itsenäisen opiskelutavan, jonka vuoksi hän hakeutuu kanssaopiskelijoiden seuraan harmillisen vähän. Tämä pätee niin muihin psykologiaa opiskeleviin kuin myös muihin eri linjojen opiskelijoihin. Psykologian opiskelijoilla on vain vähän yhteistyötä muiden linjojen kanssa, joten tutustuminen muihin vaatii myös enemmän aikaa. 

Terästö kävi syksyllä kursseja eri tahtiin muiden kanssa, ja keväällä hän suorittaa sekaisin sekaisin perus- ja aineopintoja. Tämän takia Terästön ryhmä ei ehkä ole niin vakiintunut, kuin esimerkiksi muilla linjoilla olevilla. 

– Toisinaan olemme käyneet porukalla syömässä, ja nämä hetket ovatkin olleet antoisia – muiden kanssa keskustellessa oma ajattelukin rikastuu.

 

Juttu on julkaistu aiemmin koulutuskeskuksen Väinö-lehdessä 2020.

Teksti: Anni Virtanen

Kuvat: Joona Koivisto

Aiheeseen liittyvää